Her er noen linker til informasjon om trettiŚrs-krigene (1618-48).