Her er noen linker til informasjon om Romerriket og dets sammenbrudd:


Noen tekster:

  1. Vi begynner med Edward Gibbons kjente "The Decline and Fall of the Roman Empire".

  2. Tacitus skrev om Romerriket.

  3. Dios romerske historie

Kart:

  1. Romerriket med Trajans erobringer, (Trajan var keiser fra 98 til 117), men dessverre mangler Britannia på dette kartet.

  2. Stort kart over Romerriket år 395