Her er en link til informasjon om Svartedauen:


Ei samtidig beretning fra Svartedauen.